Основа на кат - Кисела Вода

Спрат 1-6 - Кисела Вода

Стан Тип - А Стан Тип - Б Стан Тип - Ц Стан Тип - Д
elita 1 stan tip A elita 1 stan tip B elita 1 stan tip C elita 1 stan tip D
Стан Тип - Е Стан Тип - Ф Стан Тип - Г Стан Тип - Х
elita 1 stan tip E elita 1 stan tip F elita 1 stan tip G elita 1 stan tip H

Rating
6466 0